page_banner

Heidelberg začína nový finančný rok s vysokým objemom objednávok, vyššou ziskovosťou

Výhľad na fiškálny rok 2021/22: Zvýšené tržby o minimálne 2 miliardy EUR, zlepšená marža EBITDA o 6 % až 7 % a mierne pozitívny čistý výsledok po zdanení.

news 1

Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG úspešne začala finančný rok 2021/22 (od 1. apríla 2021 do 31. marca 2022). Vďaka rozsiahlemu oživeniu trhu prakticky vo všetkých regiónoch a rastúcim úspechom v rámci transformačnej stratégie skupiny bola spoločnosť schopná v prvom štvrťroku dosiahnuť sľúbené zlepšenie tržieb a prevádzkovej ziskovosti.

V dôsledku rozsiahleho oživenia trhu prakticky vo všetkých sektoroch zaznamenal Heidelberg za prvý štvrťrok fiškálneho roka 2021/22 tržby vo výške približne 441 miliónov EUR, čo bolo oveľa lepšie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka (330 miliónov EUR).

Vyššia dôvera a zodpovedajúca väčšia pripravenosť investovať zaznamenali nárast prichádzajúcich objednávok o takmer 90 % (v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka), z 346 miliónov EUR na 652 miliónov EUR. To zvýšilo nevybavené objednávky na 840 miliónov EUR, čo vytvára dobrý základ na dosiahnutie cieľov na tento rok ako celok.

Napriek zreteľne zníženým predajom tak hodnota za sledované obdobie dokonca prekročila predkrízovú úroveň zaznamenanú vo fiškálnom roku 2019/20 (11 miliónov eur).

„Ako sa ukázalo v našom povzbudivom úvodnom štvrťroku finančného roka 2021/22, Heidelberg skutočne prináša výsledky. Posilnení globálnym ekonomickým oživením a výrazným zlepšením prevádzkovej ziskovosti sme tiež veľmi optimistickí, pokiaľ ide o splnenie cieľov oznámených na tento rok ako celok,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Heidelberg Rainer Hundsdörfer.

Dôvera týkajúca sa finančného roka 2020/21 ako celku je živená rozsiahlym oživením trhu, ktoré spolu s objednávkami z úspešného veľtrhu v Číne viedlo k prichádzajúcich objednávkam vo výške 652 miliónov EUR – čo je nárast o 89 % v porovnaní s ekvivalentom štvrťroku predchádzajúceho roka.

Vzhľadom na výrazný nárast dopytu – najmä po nových produktoch, ako je univerzálny lis Speedmaster CX 104 – je spoločnosť Heidelberg presvedčená, že môže pokračovať v budovaní vedúcej pozície spoločnosti na trhu v Číne, ktorá je celosvetovo rastúcim trhom číslo jedna.

Na základe solídneho ekonomického vývoja Heidelberg očakáva, že trend rastu ziskovosti bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Dôvodom je implementácia opatrení na reorganizáciu spoločnosti, zameranie sa na svoju ziskovú hlavnú činnosť a rozšírenie oblastí rastu. Počas finančného roka 2021/22 ako celku sa predpokladá úspora nákladov vo výške približne 140 miliónov EUR. Očakáva sa, že celkové úspory presahujúce 170 miliónov eur sa naplno prejavia vo fiškálnom roku 2022/2023, spolu s trvalým znížením prevádzkovej hranice rentability skupiny, meranej z hľadiska EBIT, na približne 1,9 miliardy eur.

„Obrovské úsilie, ktoré sme vynaložili na transformáciu spoločnosti, teraz prináša ovocie. Vďaka očakávanému zlepšeniu nášho prevádzkového výsledku, značnému potenciálu voľných peňažných tokov a historicky nízkej zadlženosti sme aj z finančného hľadiska veľmi presvedčení, že dokážeme realizovať naše obrovské príležitosti do budúcnosti. Je to už veľa rokov, čo bol Heidelberg v tejto situácii naposledy,“ dodal finančný riaditeľ Marcus A. Wassenberg.

V sledovanom období jasné zlepšenie čistého pracovného kapitálu a prílev financií v rádoch niekoľkých desiatok miliónov eur z predaja pozemku vo Wieslochu viedli k výraznému zlepšeniu voľného peňažného toku z -63 eur. miliónov na 29 miliónov eur. Spoločnosti sa podarilo znížiť čistý finančný dlh ku koncu júna 2021 na historicky nízku úroveň 41 miliónov eur (predchádzajúci rok: 122 miliónov eur). Pákový efekt (pomer čistého finančného dlhu k EBITDA) bol 1,7.

Vzhľadom na jednoznačne pozitívny vývoj objednávok a povzbudzujúce trendy prevádzkových výsledkov v prvom štvrťroku – a napriek pretrvávajúcej neistote ohľadom pandémie COVID-19 – si Heidelberg stojí za svojimi cieľmi na finančný rok 2021/22. Spoločnosť predpokladá zvýšenie tržieb na minimálne 2 miliardy eur (predchádzajúci rok: 1 913 miliónov eur). Na základe súčasných projektov zameraných na svoju ziskovú hlavnú činnosť Heidelberg tiež očakáva ďalšie príjmy zo správy aktív vo finančnom roku 2021/22.

Keďže úroveň a načasovanie ziskov z predaja z plánovaných transakcií ešte nemožno s dostatočnou istotou vyhodnotiť, stále sa očakáva marža EBITDA medzi 6 % a 7 %, čo je viac ako v predchádzajúcom roku (predchádzajúci rok: približne 5 % vrátane vplyvov reštrukturalizácie).


Čas odoslania: 17. augusta 2021